Obhájené disertační práce

2018

AutorNázevŠkolitel
Monika DrakselováMatematické modelování palivových článků typu PEMProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Michaela DvořákováPříprava a charakterizace polovodičových vrstev WO3 a Fe2O3Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
Jakub MališPerfluorované sulfonované membrány jako pevný elektrolyt v PEM elektrolýze vody v širokém rozsahu teplot a tlakůProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Martin ProkopExperimentální analýza degradačních procesů ve vysokoteplotním palivovém článku typu PEMProf. Dr. Ing. Karel Bouzek

2017

AutorNázevŠkolitel
František MoulisAplikace metod využívajících UV záření pro čištění odpadních plynů obsahujících VOCProf. Dr. Ing. Josef Krýsa

2016

AutorNázevŠkolitel
Michal BaudysFotokatalyticky aktivní povrchyProf. Dr. Ing. Josef Krýsa
Debabrata ChandaStudie neplatinových elektrokatalyzátorů pro alkalickou elektrolýzu vodyProf. Dr. Ing. Karel Bouzek

2015

AutorNázevŠkolitel
Jaromír HnátAlkalická elektrolýza vodyProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Jakub PolonskýAnodové katalyzátory pro PEM elektrolýzu vodyProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Zuzana VajglováStudium hydrogenace 2-metylpropenu na platinovém katalyzátoru v náplňovém mikroreaktoruIng. Vladimír Jiřičný, CSc.

2014

AutorNázevŠkolitel
David GabrišStudium kinetiky reakce fosfátových surovin s kyselinou trihydrogenfosforečnouDoc. Ing. Jan Vídenský, CSc.
Lukáš HoraOptimalizace výroby ε-kaprolaktamu - řešení emisíDr. Ing. Vlastimil Fíla
Šárka PaušováPhotocatalytic composite materials for enviromental applictionsProf. Dr. Ing. Josef Krýsa

2013

AutorNázevŠkolitel
Petr MazúrElektrolytický rozklad vody za zvýšené teplotyProf. Dr. Ing. Karel Bouzek

2012

AutorNázevŠkolitel
Tien Dung CongPříprava a charakterizace kompozitních membrán s mikroporézní separační vrstvou na bázi molekulových sítDr. Ing. Vlastimil Fíla
Roman KodýmMatematické modelování elektrochemických systémůProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Naveen Kumar SathuKatalytické redoxní děje na zeolitech v dynamických podmínkáchdoc. Z. Sobalík

2011

AutorNázevŠkolitel
Luděk JaníkObnovitelné zdroje energie v transportních systémechProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Vít KalousekNanostrukturní vrstvy oxidu titaničitého pro fotokatalytické odbourávání polutanů životního prostředíIng.J. Rathouský
Petr ŠťastnýMatematické modelování katalytického rozkladu N2O na zeolitických katalyzátorechDoc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.
Martin ZlámalFotokatalyzátory na bázi TiO2Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

2010

AutorNázevŠkolitel
Zuzana MácováStudie elektrochemické syntézy železanůProf. Dr. Ing. Karel Bouzek

2009

AutorNázevŠkolitel
Tomáš BystroňStudie anodické methoxylace 4 methylanisoluProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Petr HolzhauserAlternativní anody pro palivové články typu PEM na bázi vodivých polymerůProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
David TvrzníkOdsolování velmi zředěných roztoků elektrodeionizacíDoc. Ing. Vladimír Mejta, CSc.

2008

AutorNázevŠkolitel
Chloe CapdaeillayreSelective catalysed reduction of NO by NH3 on Fe-ZSM-5 based catalystdoc. Z. Sobalík
Marie FryčováKompozitní membrány na bázi modifikovaných polyimidů a anorganických plnivIng. M. Kočiřík
Olga GonsiorováSyntéza a charakterizace zeolitů ZSM-5 a Beta. Zhodnocení z hlediska technologických postupůIng. Wichterlová
Michal KolářDegradace organických polutantů pomocí různých fotokatalytických systémůProf. Dr. Ing. Josef Krýsa
Pavel SoučekStudium elektroseparačního procesu pro přepracovávání vyhořelého jaderného paliva s použitím reaktivní hliníkové elektrody v tavenině LiCl-KClDoc. Ing. Vladimír Mejta, CSc.

2007

AutorNázevŠkolitel
Josef FulemPoužití CFD metod pro simulace katalytických procesůIng. Milan Bernauer, Ph.D.
Jakub JirkovskýVliv velikosti, tvaru a vnitřní struktury částic na elektrochemické chování nanokrystalického RuO2 a Ru-CoO oxiduIng. P. Krtil
Martin KeppertBehaviour of phosphorous compounds in aluminium electrolysis cellsProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Ivona SedlářováStudium kinetiky reakce v soustavě pevná fáze – tekutinaDoc. Ing. Jan Vídenský, CSc.
Petra SkleničkováStudie sorpce a difuze lehkých uhlovodíků a CO2 v ZSM-5 zeolitechDoc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.
Štěpán ŠpatenkaMatematické modelování mikroreaktorů pro přípravu vodíku pro nízkoteplotní vodíkové palivové článkyDoc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.
Radka TuláčkováVývoj elektroseparační technologie uranu a štěpných produktů vyhořelého paliva z prostředí fluoridových solíDoc. Ing. Vladimír Mejta, CSc.

2006

AutorNázevŠkolitel
Sabina MoravcováModifikace iontově selektivní membrány vodivým polymerem pro aplikaci v palivových článcích typu PEMProf. Dr. Ing. Karel Bouzek
Petr ŠlemendaStudium koroze zirkoniových slitinProf. Dr. Ing. Josef Krýsa

2005

AutorNázevŠkolitel
Vít FáraStudium elektrodyialýzy a elektrodeionizace za podmínek blízkých reálnýmDoc. Ing. Vladimír Mejta, CSc.
Pavel HrabánekStudium permeačních a separačních vlastností mikroporézních materiálůDoc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.

2004

AutorNázevŠkolitel
Pavel ČermákOdstraňování sulfanu z generátorového plynuDoc. V. Glaser
Hana MěšťánkováPfotodegradation du monuron en systeme homogene et heterogene en presence de fer et/ou de TiO2Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

2002

AutorNázevŠkolitel
Hana KrýsováFotoelektrochemický rozklad organických látek v odpadních a pitných vodáchDoc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.
Miloslav LhotkaPříprava a charakterizace polyaluminium chloriduDoc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.
Martin PaidarElektrochemická redukce dusičnanových iontůProf. Dr. Ing. Karel Bouzek

2001

AutorNázevŠkolitel
Lenka BelháčováAdvanced photooxidative processes for remediation of water and inactivation of microorganismsRNDr. Jirkovský
Aleš ČernínAplikace elektrodialýzy pro zpracování oplachových vod z galvanického zinkováníDoc. Ing. Vladimír Mejta, CSc.
Jiří KulasModelování elektrochemických systémů - elektrochemické fotovoltaické článkyDoc. J. Michálek

1997

AutorNázevŠkolitel
Karel BouzekStudie elektrochemické přípravy železanůProf. I. Roušar
Vlastimil FílaMatematický model reaktoru pro oxidaci amoniakuDoc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.
Vladislav KrystlKinetika katalyzovaného rozkladu par kyseliny sírové a SO3Doc. J. Michálek
Josip ZoričMathematical Modelling of Electrochemical SystemsProf. I. Roušar

1995

AutorNázevŠkolitel
Josef KrýsaStudie povrchových vlastností titanového nosičeProf. I. Roušar

1992

AutorNázevŠkolitel
Jano HívešŠtúdia merania anodických polarizačných kriviek kovových mater.pre účely elektrochem. obrábaniaProf. I. Roušar
František KovandaStudie kinetiky rozpouštění pevné látky v kapalině při současně probíhající chemické reakciDoc. V. Glaser
Marcela TkadlecováKinetika reoxidace a redukce oxidických katalyzátoru pro oxidaci amoniakuDoc. J. Michálek