Bakalářský program: Aplikovaná chemie a materiály

Obor: Chemie a chemické technologie

Tříleté bakalářské studium nabízí univerzální chemické a technické vzdělání. Po jeho ukončení je možno pokračovat v magisterském studiu nejen na domovské fakultě, ale i na příbuzných vysokých školách v ČR a v zahraničí. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v magisterském studiu např. v oborech Základní a speciální anorganické technologie, Organická chemie a Technologie organických látek a chemické speciality nebo najdou uplatnění ve výzkumné sféře, výrobních závodech a malých provozech chemického zaměření, v poradenských kancelářích, projekčních a obchodních společnostech.


Obor: Vodíkové a membránové technologie

Studijní obor umožní posluchačům získat kvalitní teoretický přehled o chemických procesech a materiálech, které jsou využívány v oblasti membránových separačních procesů, a vodíkových technologií uplatňujících se v energetice. Poskytne jim tak znalosti nezbytné jak pro další studium, tak pro budoucí úspěšné uplatnění v praxi.