SVK 2018

28.11.2018

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 se na našem ústavu konala studentská vědecká konference. Ve třech sekcích soutěžilo celkem 18 studentů. Podrobné výsledky jsou uvedeny v Zajímavostech – SVK. Na přednášky se přijeli podívat i naši průmysloví partneři. Velký dík za sponzorské dary a zájem o práce našich studentů patří zástupcům z Lovochemie, a.s., Prechezy a.s., Spolany a.s., Škodě-auto, a.s., MemBrainu s.r.o., Aeru Vodochody a Pralogabu.