SVK, bowlingový turnaj a DOD 2017

29.11.2017

Týden od 20. do 25. listopadu 2017 byl bohatý na zajímavé události. V pondělí dopoledne se na našem ústavu konala studentská vědecká konference. Ve dvou sekcích soutěžilo 16 studentů. Při vyhlášení výsledků předsedové obou komisí ocenili vysokou kvalitu přihlášených příspěvků. Jak to dopadlo, můžete nalézt v Zajímavostech – SVK. Na přednášky se přijeli podívat i naši průmysloví partneři. Velký dík za sponzorské dary a zájem o práce našich studentů patří zástupcům z Lovochemie, a.s., Prechezy a.s., Spolany a.s. a MemBrainu s.r.o.
V pondělí odpoledne po SVK proběhl již tradiční bowlingový turnaj. A v pátek a v sobotu Den otevřených dveří na VŠCHT. Poděkování patří všem, kteří svou účastí přispěli ke zdárnému průběhu obou akcí.