Notice: Undefined variable: gal_width in /var/www/virtual/kat/data/data_functions.php on line 1314

EERA

17.10.2016

VŠCHT Praha je od letošního roku členem sdružení European Energy Research Aliance (EERA). Zastoupení ČR institucí v EERA je možné díky podpoře MŠMT ČR projekt LE15024. VŠCHT Praha je zapojena v programu Palivové články a vodík. Cílem projektu je zvýšit zapojení výzkumných institucí z ČR do evropských projektů.

EERA