SVK 2016

2.12.2016

Letos, netradičně v pondělí 21. listopadu 2016, probíhaly na celé škole přednášky a posterové prezentace studentů, kteří nás v rámci SVK seznámili se svými odbornými pracemi. Na našem ústavu byly otevřeny 3 sekce s rekordním počtem 18 příspěvků. Předsedové všech tří sekcí ocenili vysokou kvalitu přihlášených prací a zkonstatovali, že vybrat vítěze ve vyrovnané konkurenci nebylo snadné. Nakonec rozhodnout museli a konečné výsledky jsou uvedeny v Zajímavostech – SVK.
Poděkování patří průmyslovým partnerům za sponzorské dary a zájem o práce našich studentů. Letos se přijeli podívat zástupci z Lovochemie a.s., MemBrainu s.r.o. a Chemoprojektu a.s.