7th Czech-Austrian workshop: New trends in photo and electro catalysis

5.6.2015

Již po sedmé se konal od 25. - 27. května 2015 v Hnanicích bilaterální česko-rakouský odborný workshop týkající se nových trendů v oblasti aplikace foto a elektro katalýzy. Seminář byl organizován za finanční podpory česko-rakouské agentury Aktion a účastnilo se ho 37 odborníků z Rakouska, Francie a České republiky. Seminář byl vynikající příležitostí pro studenty, doktorandy a mladé výzkumníky, kteří mohli jednak prezentovat výsledky své práce a jednak získat osobní kontakty na řadu předních odborníků v dané oblasti.