Úspěšná akreditace magisterského oboru Vodíkové a membránové technologie

29.1.2015

Akreditační komise MŠMT schválila reakreditaci našeho bakalářského i akreditaci našeho navazujícího magisterského studijního oboru "Vodíkové a membránové technologie". Od příštího akademického roku 2015/16 k nám tak mohou nastoupit první magistři tohoto, v ČR unikátního, oboru.